İthalat Hizmetimiz

Firmanızın oldukça geniş her gün güncellenen ve değişen mevzuat ile karmaşık prosedür içinde kaybolmasını önlemek, zaman ve emek kaybının yanında yanlış gtip de beyan sonucu istenmeyen durumları önlemek, böylelikle vergi cezalarının ve diğer maddi kayıpların önüne geçmek, dış ticaret sektöründe uzun yıllar sonucu edindiğimiz haklı prestijin ve konumun bu gibi olaylar ile anılmak suretiyle sarsılmasını önlemek bizim işimizin bir bölümünü oluşturmaktadır.

İşlemlerin Takibi ve Bu Alanda Verdiğimiz Genel Hizmetlerimiz ;

 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • İthal edilecek eşya ile ilgili fizibilite (ön çalışma) yapılması. (Kayıt, kota, gözetim, standardizasyon, tarım, işgüm diğer ön izin, kısıtlama ve vergi oranlarının tespiti)
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin alınması ve sürecin takibi.
 • Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra firmanın bilgilendirilmesi.
 • Nakliye acentasından (varsa) Navlun Faturası ve Ordinonun alınması.
 • İlgili vesaiklerin firmanın talebi üzerine ciro ettirilerek banka yada istenilen yerden alınması.
 • Teslim alınan evraklar üzerinde ikinci bir inceleme yapılarak belirlenen g.t.i.p de beyan edilip edilemeyeceğinin tespiti.
 • Eşya ile evraklar arasında tezat bulunması ve talep halinde eşyaya küşat yapılması.
 • Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirmek üzere Gümrüğe sunulan eşyanın Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanaklarının tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
 • Firmanın iş emrine göre eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımın belirlenmesi. (Serbest Bölgeye Alma, Gümrük Rejimine Tabi tutma, İmha veya Gümrüğe Terk işlemleri)
 • Gümrük rejiminin gerekliliği olarak (Muayene , Tam Tespit, Laboratuvar Tahlil ,Ekspertiz v.b) işlemlerin yapılması ve alınması gereken belgelerin temini.
 • Tahakkuk eden vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip Rejimin Kapanması sonrasında Gümrük Müdürlüğü / İlgili antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi, nakliye organizasyonu yapılarak malın ilgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese fiziki tespiti.
 • Tamamlanmış İşlemleriniz ile ilgili tüm evrakların firmamızda dijital olarak arşivlenmesi.
 • Evrakların ilgili faturalar ile birlikte muhasebeleştirilmesi ve kapalı zarf içinde süratle tarafınıza teslimi.