Danışmanlık Hizmetimiz

Bize göre her iş danışma yoluyla yapılmalıdır. Özellikle dış ticaret ile ilgili olanlar buna dikkat etmelidir. Mevzuat sürekli değişkenlik gösterdiğinden yapılacak yanlışın önlenmesi için düzenli kontrol etmeli ve gümrük müşavirliklerine danışarak hareket etmelidir. Aksi takdirde hata ve ceza kaçınılmaz olacaktır.

Danışmanlık tanımı bizim için, müşavirliğini yaptığımız firmalar için daha geniş kapsamlıdır. Sadece firmalarımız sorduğunda değil, ihtiyaç duydukları bilgileri her zaman onlara sunarak tamamlayıcı bir hizmet vermek anlamını taşır. Bu nedenle öncelikle müşavirliğini yaptığımız firmalarımızın ithalat veya ihracatında süreklilik arz eden ürünleri ile ilgili olarak gtip ve ülke bazında mevzuat takibi yapılıp oluşan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İşlemlerin Takibi ve Bu Alanda Verdiğimiz Genel Hizmetlerimiz ;

  • Dahilde ve hariçte işleme izin belgesi (proje, takip, revizyon ve kapama işlemleri).
  • Yatırım teşvik belgesi (proje, takip, revizyon ve kapama işlemleri).
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından garanti belgesi ve muafiyet belgesi (başvuru ve takibi).
  • TAREKS (TSE’den uygunluk belgesi) (başvuru ve takibi).
  • TAREKS (EPDK ithalat uygunluk belgesi)(başvuru ve takibi).
  • CITES kontrol belgesi(başvuru ve takibi).
  • TPS ithalat kayıt belgesi(başvuru ve takibi).
  • TPS ithal lisansı(başvuru ve takibi).
  • TPS gözetim belgesi(başvuru ve takibi).