İhracat Hizmetimiz

İş emrinin tarafımıza iletilmesinden sonra tüm ihracat işlemleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılır.

İşlemlerin Takibi ve Bu Alanda Verdiğimiz Genel Hizmetlerimiz ;

 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Hariçte işleme rejimi uygulamaları ve TEV
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve D.İ.İ.B. ayniyat işlemleri.
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak dökümantasyon çalışması yapılması, fatura, çeki listesi, Menşe, A.TR tanzimi.
 • Ülke durumuna göre Fatura, Menşe konsolosluk tasdik işlemlerinin hazırlanması.
 • Sağlık sertifikaları, kontrol belgeleri başvuruları ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması.
 • Elektronik ortamda beyannamenin hazırlanması ve tescili.
 • Sistem üzerinde tescil alınmış beyanname örneğinin firmanıza mail olarak iletilmesi.
 • Gümrük beyannamesinin onay sonrası işlemlerinin takibi ve sonlandırılması.
 • Yurt dışına gönderilecek evrakların nakliyeci şirkete veya bankaya imza karşılığı teslimi.
 • İşlemleri tamamlanmış gümrük beyannamelerinin dijital olarak arşivlenmesi.
 • Sonlandırılmış olan dosyamızın muhasebeleştirilmesi ve ertesi iş günü mail olarak tarafınıza ulaştırılması.
 • İhracatçı birlikleri üyelik işlemleri.
 • İhracatçı birlikleri D.F.İ.F iade dosyası hazırlama ve kapatma işlemleri.