Antrepo HizmetlerimizMüşavirliğini yaptığımız firmalarımızın antrepo rejimine tabi tutulan mallarının antrepo rejimi kapsamında beyannamesinin verilmesi, eşyanın antrepoya alınması, eşya ile ilgili eksiklik veya fazlalık, hasar tutanaklarının tutulması, eşyanın antrepoda elleçleme işlemlerine tabi tutulması, antrepodaki işlemleri bitirilmiş malların çıkış işlemlerinin tamamlanması ve müteakiben firmaya teslimi.

Ticari mallarınız için antrepolar nezdinde fiyat bilgisi vermek ve düşük maliyetli ardiye hizmeti sağlamak.